Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

ICT-skrifter


Kronologisk förteckning över publikationer i ICT-relaterade frågor inom ramen för kulturgeografi och ekonomisk geografi  (Handelshögskolan vid Göteborgs universiet) 

FORSSTRÖM, Å. och LORENTZON, S. (1981) Geografiska konsekvenser av näringsliv i snabb förvandling. Geografiska Notiser 1981/3.

FORSSTRÖM, Å. och LORENTZON, S. (1983) Ny datateknik och bebyggelse-struktur - aspekter på den nya datateknikens geografiska konsekvenser. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1983:5.

FORSSTRÖM, Å. och LORENTZON, S. (1984) Datakommunikation och bebyggel-sestruktur - en studie av datelanvändningen inom Göteborgs teleområde. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1984:1.

FORSSTRÖM, Å. och LORENTZON, S. (1984) Datoriseringens inverkan på bebyg­gelsestrukturen. Centralisering - decentralisering. Sammanställning av anföranden från en konferens 1984-01-27. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1984:2.

LORENTZON, S. (1985) Beslutsfattandets geografiska fördelning - med särskilt beaktande av konkurrensen mellan Göteborg och Stockholm. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1985:3.

FORSSTRÖM, Å. och LORENTZON, S. (1985) Geografiska konsekvenser av ny datateknik - en problemanalys. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1985:11.

FORSSTRÖM, Å. and LORENTZON, S. (1986) Data communication and settlement structure - the use of modems within the Gothenburg Telecommunication Region. Department. of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1986:3. Also published in "le bulletin de l´IDATE, 1 er TRIMESTRE 1987 - No. 26. Montpellier.

FORSSTRÖM, Å. und LORENTZON, S. (1986) Geographie und Telekommunikation: Stand der Forschung in Schweden unter besondere Beachtung einiger aktuellen Studien. Rundgespräch Telekommunikation v. 4.-6. Dez 1986 in Koblenz. Department of Human and Economic Geography, Göteborg University. Occasional Papers 1986:6.

FORSSTRÖM, Å. och HANSEN, L. (1986) Informationsteknologi. Telekommunika­tioner i Älvsborgs län. Länsstyrelsen i Älvsborgs län, planeringsavdelningen, kommunikationsgruppen 1986:K7 samt Transportrådet, TPR rapport 1986:11. Också publicerad i Via Teldok nr 4.

FORSSTRÖM, Å. (1986) Informationsteknologi. Informationsteknologiska begrepp, telenät och teletjänster. Länsstyrelsen i Älvsborgs län, planeringsavdelningen. Kommunikationsgruppen, 1986:K8. Också publicerad i Via Teldok nr 5.

FORSSTRÖM, Å. (1987) Informationsteknologi, kommunikation och samfärdsel. Program för studier av sambandet mellan regionala informations-, material och personflöden. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1987:2.

FORSSTRÖM, Å. (1987) Kommunikationer och informationsteknologi i regionala system. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1987:11.

LORENTZON, S. (1987) Informationsteknologi och beslutsfattande i svenskt geografiskt perspektiv. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1987:1.

LORENTZON, S. (1987) Videokonferenser vid SAAB-SCANIA - en studie av informationsöverföringen mellan Trollhättan och Nyköping. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1987:10.

LORENTZON, S. (1987) Informationsteknologi och beslutsfattande - med särskilt beaktande av samband mellan organisations- och lokaliseringsförändringar i Sverige. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Choros 1987:3.

FORSSTRÖM, Å. and LORENTZON, S. (1988) Information Technology and Decision-making in a Geographical Context. Paper delivered at seminar with the IGU Study Group 9: Geography of Telecommunication and Communication at the 26 th International Geographical Congress in Sydney, August 1988. Deparmentt of Human and Economic Geography, Göteborg University. Occasional Papers 1988:13. Also published in BAKIS, H (Ed) Communication et territoires, pp. 139-152. IDATE, La Documentation Francaise. Paris 1990.

FORSSTRÖM, Å. (1988) Effekter av personresandet till följd av användning av modern informationsteknologi. Seminarium anordnat av Transportforskningsbe­redningen. Modern informationsteknologi kontra personresor 1988-02-03. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers  1988:14.

MORDT, M. (1988) Kalmar IT-projektet. En förstudie. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1988:15.

WESTERLUND, L. (1988) Informationsteknologi och materialadministration. Fall­studier av Volvo Transport AB och Bilspedition Inrikes AB. En förstudie. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occa­sional Papers  1988:16.

FORSSTRÖM, Å. and LORENTZON, S. (1989) Communication and Telecommuni-cation. Geography in Sweden. Presentation of papers. Netcom, Volume 3,  No 1, Mai 1989.

FORSSTRÖM, Å. and LORENTZON, S (1991) Global development of communication: a frame for the pattern of localization in a small industrialized country. In BRUNN, S. D and LEINBACH, T. R (Eds) Collapsing Space & Time. Geographical Aspects of Communication and Information, pp. 82-107. Harper Collins Academic. London.

SJÖBERG, E. (1991) Informationsteknologi i ett internationellt geografiskt perspektiv. En studie av informationsteknologins användning inom ABB Asea Brown Boveri-koncernen. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University.  Occasional Papers 1991:5.

LORENTZON, S. och SJÖBERG, E. (1991) Informationsteknologi i internationellt geografiskt perspektiv. En studie av informationsteknologins användning inom Volvokoncernen. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1991:6.

LORENTZON, S. (1991) Informationsteknologin i internationellt geografiskt perspektiv. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1991:7.

IVARSSON, I. och LORENTZON, S. (1991) Tjänsteresor Göteborg - Stockholm. Färdmedelsval mot bakgrund av introduktionen av snabbtåg. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1991:8.

IVARSSON, I. (1991) Barriäreffekter vid avstängningar av trafikfarliga järnvägs- korsningar. Konflikter mellan lokala och nationella intressen vid investeringar i infrastrukturen för transporter. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Choros  1991:2.

SJÖBERG, E. (1992) The use of ICT within the ABB Group - a geographical perspective. Paper presented at the conference The impact of information and communication tecnology (ICT) on the location of activities, arranged by the commission Geography of Telecommunication and Communication, Göteborg University, June 1991. Netcom, Volume 6, No 2, Avril 1992.

LORENTZON, S. and SJÖBERG, E. (1992) The use of ICT within the Volvo Group - a geographical perspective. Paper presented at the conference The impact of information and communication tecnology (ICT) on the location of activities, arranged by the commission Geography of Telecommunication and Communication, Göteborg University, June 1991. Netcom, Volume 6, No 2, Avril 1992.

FORSSTRÖM, Å., IVARSSON, I. och LORENTZON, S. (1992) Transportkrav och infrastruktur i individperspektiv. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Choros  1992:1.

DRAKENBERG, O. (1992) Kommunikationsflöden från ABB HV Switchgear i Ludvika. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Choros  1992:3.

HAHN, I. (1992) Kommunikationsflöden från Volvo Skövde. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Choros  1992:4.

LORENTZON, S. (1993) The Use of ICT at the Plant of ABB at Ludvika and at the Plant of Volvo at Skövde in Sweden - a regional perspective. Paper presented at the conference Telecommunications Technology and Regional Autonomy: Theory and Case Studies, arranged by the commission Geography of Telecom­munication and Communication, Washington D.C., August 1992. In BAKIS H., ABLER R. and ROCHE, E.M. (Eds) Corporate Networks, International Telecommunications and Interdependence. Perspectives from Geography and Information Systems, pp. 135-160. Belhaven Press, London 1993.

MAGNUSSON, K. (1993) Kommunikativ användning av informationsteknologi vid ABB HV Switchgear i Ludvika och Västerås. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Choros  1993:2.

WERGENS, C. (1993) Kommunikativ användning av informationsteknologi vid Volvo i Skövde. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Choros  1993:3.

MAGNUSSON, K. (1994) Kommunikativ användning av informationsteknologi i småföretag i Göteborgsregionen. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers  1994:4.

FORSSTRÖM, Å. och LORENTZON, S. (1994) Transnationella aktörer och ICT-användare ur lokal/regional synvinkel - exemplen ABB i Ludvika och Volvo i Skövde. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Choros  1994:1.

MAGNUSSON, K. och WERGENS, C. (1994) Kommunikativ användning av in­formationsteknologi i småföretag i Ljungby, Skövde, Ludvika. Leksand och Skellefteå. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Choros  1994:3.

LORENTZON, S. (1994) Användning av informationsteknologi i ett internationellt geografiskt perspektiv. Ur: LINDAHL, R. och CRAMÉR, P. (red.). Forskning om Europafrågor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Göteborgs universitet 1994.

LORENTZON. S. (1994) Användning av informationsteknologi i företag - lokala och regionala konkurrensförutsättningar. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Choros  1994:6.

MAGNUSSON, K. (1994) Skövdes kommunikations- och transportförutsättningar. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers  1994:11.

FORSSTRÖM, Å. (1995) AXE, FAX, NMT och TGV. Populära akronymer som visar på framväxten av ett nytt kommunikations- och transportlandskap. Ymer 1995, pp. 127-144. Svenska Sällskapet för Antroplogi och Geografi. Stockholm.

LORENTZON, S. (1995) Användningen av informationsteknologi i svenska företag i europeiskt konkurrensperspektiv. Ymer 1995, pp. 145-158. Svenska Sällskapet för Antroplogi och Geografi. Stockholm.

LORENTZON, S (1995)  The Use of ICT in TNCs - a Swedish Perspective on the Location of Corporate Functions. Regional Studies, volume 29, no 7.

MAGNUSSON, K. (1995) Kommunikativ användning av informationsteknologi i företag i Ronneby, Sotenäs, Åre och Arvidsjaur kommun. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1995:5.

LORENTZON, S. (1996) The Use of ICT in Swedish Business - local and regional competitive prerequisites. Paper presented at the conference Telecommuni­cations, territories and organizational transitions arranged by the commission Communication Networks and Telecommunications, Jerusalem/Haifa My 28 - June 2, 1995. Netcom, Volume 10, No 1, Janvier 1996.

MAGNUSSON, K. (1996) The Use of ICT in Small Swedish Enterprises. Paper presented at the conference Telecommunications, territories and organizational transitions arranged by the commission Communication Networks and Tele­communications, Jerusalem/Haifa My 28 - June 2, 1995. Netcom, Volume 10, No 1, Janvier 1996.

RYLANDER, D. (1996) ICT-användning i företag - exempel från fem företag lokaliserade till Ronneby. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1996:5.

LORENTZON, S. (1996) IT:s roll som lokaliseringsfaktor i perifera regioner - Exempel från de ¿IT-aktiva¿ kommunerna Arvidsjaur, Åre, Sotenäs och Ronneby. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Choros  1996:1.

FORSSTRÖM, Å. (1997) Infrastructure Integration and Urban Restructuring: A Case for Planning with a Geographic Information System. In TILANUS, T (Ed). Information Systems in Logistics and Transportation, pp. 231-245. Elsevier

LORENTZON, S. (1997) The Uses of ICT in Swedish Business: Prerequisites for Science Ltd 1997. Local and Regional Competitiveness. In BAKIS, H. and ROCHE, E.M. (Eds) Developments in Telecommunications. Between Global and Local, pp. 255-281. Ashgate Publishing Ltd 1997.

RYLANDER, D. (1997) Kommunikationsflöden från Volvo i Skövde. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1997:11.

LORENTZON, S. och RYLANDER, D. (1997) Kommunikationsflöden från Volvo Skövde - jämförelse mellan åren 1992 och 1997. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers  1997:12.

JERNDAL, R. (1998) Kvinnors nätverk. Användning av IT i virtuella och fysiska nätverk för kunskapsutveckling och försörjning. Förstudie september 1996. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers  1998:8.

RYLANDER, D. (1998) Kommunikativ användning av informationsteknologi vid Volvo i Skövde - Uppföljande studie 1998. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers  1998:10.

LORENTZON, S. (1998) Kommunikativ användning av informationsteknologi vid Volvo i Skövde - jämförelse mellan 1993 och 1998. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers  1998:11.

IVARSSON, I. (1998) ICT-användning i tillväxtföretag. En undersökning av extern datorkommunikation i västsvenska småföretag. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers  1998:12.

RYLANDER, D. (1998) Kommunikativ användning av informationsteknologi vid ABB - Uppföljande studie 1998. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers  1998:13.

FORSSTRÖM, Å. (1998) The New Infrastructure and Space. ICT and the four transport systems shape different accessibility spaces. BAKIS, H. and SEGUI PONS, J.M. (Eds). Geospace & Cyberspace, pp 19-34. Netcom, volume 12, no 1-2-3.

LORENTZON, S. (1998) The Role of ICT as a Locational Factor in Peripheral Regions - examples from ¿IT-active¿ local authority areas in Sweden. BAKIS, H. and SEGUI PONS, J.M. (Eds). Geospace & Cyberspace, pp 303-331. Netcom, volume 12, no 1-2-3.

LORENTZON, S. (1998)  Communication Flows from the Plant of Volvo at Skövde in Sweden - A Comparison between 1992 and 1997. In ROCHE, J.M., KANGAS, K. and SUOMI, R. (Eds). MIS - shaped or misshaped? Emerging issues in the new global arena. Proceedings of the IFIP WG 8.7 Working Conference, pp 129-146. Turku Centre for Computer Science, TUCS General Publication, no 12, December 1998.

JÖNSSON, A. (1999)  Service Industries and the new Information Technology - Swedish Distance Workers in Spain. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers  1999:3.

LORENTZON, S. (1999) Oregon - lokalisering av högteknologiska verksamheter. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers  1999:4.

ELLEGÅRD, K. och JERNDAL, R. (1999) IT in women´s control? In KARLSSON, M. and ÖSTLUND, B. (Eds) Users in action, pp 27-50. KFB-rapport no 1998:8, Stockholm.

JERNDAL, R. (1999) IT i kvinnors tjänst. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers  1999:7.

IVARSSON, I. och LORENTZON, S. (1999) ICT-användning i små västsvenska tillväxtföretag. Sex fallstudier. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1999:9.

THULIN, E. (1999) IT, rörlighet och resande - En kunskapsöversikt. Department of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1999:10.

GARVI, M. and KULLENBERG, M. (1999) ICT - an Enabling Force. Service Localisation, Work Forms and the Individual. Departmetnt of Human and Economic Geography. Göteborg University. Occasional Papers 1999:11.

LORENTZON, S. (1999) ICT-användning i företag - förändringar under 1990-talet och datorkommunikation i små tillväxtföretag. Departmetnt of Human and Economic Geography. Göteborg University. Choros  1999:2.

ALVSTAM, C & JÖNSSON, A (2000) On Promoting Regional Economic Growth in Industrial Peripheries. Hyper-Footloose Business Services - The case of Swedish  teleworks in Spain. LORENTZON, S (Ed). The Use of ICT in a Geographical Context. Research at Göteborg University, Sweden, pp 25-52. Netcom, volume 14, no 1-2.

FORSSTRÖM, Å (2000) The Fragmental Map. The case of urban spaces or structures. LORENTZON, S (Ed). The Use of ICT in a Geographical Context. Research at Göteborg University, Sweden, pp 169-189. Netcom, volume 14, no 1-2.

GARVI, M & KULLENBERG, M (2000) ICT, an enabling Force - Service Location, Work Forms, and the Individual. A Case Study of Scandinavian Teleworkers in the Sun Belt. LORENTZON, S (Ed). The Use of ICT in a Geographical Context. Research at Göteborg University, Sweden, pp 53-76. Netcom, volume 14, no 1-2.

IVARSSON, I (2000) ICT and external business communication in SMEs.

LORENTZON, S (Ed). The Use of ICT in a Geographical Context. Research at Göteborg University, Sweden, pp 99-117. Netcom, volume 14, no 1-2.

JERNDAL, R (2000) Humanism and fear! How professional women in the ICT business sector perceive the new technology. LORENTZON, S (Ed). The Use of ICT in a Geographical Context. Research at Göteborg University, Sweden, pp 77-97. Netcom, volume 14, no 1-2.

LORENTZON, S (ed.) (2000) The Use of ICT in a Geographical Context: Research at Göteborg University, Sweden. Netcom  Vol.14, no. 1-2, pp. 1-198.

LORENTZON, S (2000) The Use of ICT at the Volvo Plant in Skövde, revisited.

LORENTZON, S (Ed). The Use of ICT in a Geographical Context. Research at Göteborg University, Sweden, pp 119-146. Netcom, volume 14, no 1-2.

RYLANDER, D. (2000) Globalism and Regionalism in The Baltic Sea Region - The Role of Internet Services in The Interplay. In OWSINSKI, J.W. and JOHANSSON, M. (Eds) Global-Local Interplay in The Baltic Sea Region. Interfaces Institute and SIR, Warsaw/Stokholm.

RYLANDER, D (2000) Cooperation Networks, Learning and Innovation Processes: Examples of Regional development in Blekinge. LORENTZON, S (Ed). The Use of ICT in a Geographical Context. Research at Göteborg University, Sweden, pp 147-168. Netcom, volume 14, no 1-2.

THULIN, E & VILHELMSON, B (2000) ICT, work-related activities and travel. LORENTZON, S (Ed). The Use of ICT in a Geographical Context. Research at Göteborg University, Sweden, pp 5-24. Netcom, volume 14, no 1-2.

LORENTZON, S (2001) Befolkningsförändringar under 1990-talet i Arvidsjaur, Åre, Sotenäs och Ronneby belysta mot bakgrund av befolkning och sysselsättning i jämförbarar funktionella områden. Kulturgeografiska institutionen. Göteborgs universitet. Occasional Papers  2001:1.

ERSMAN, M och L HALLSBERG (2001) ICT-användning och etablering - En studie av företag i Arvidsjaur, Åre, Sotenäs och Ronneby kommuner. Kulturgeografiska institutionen. Göteborgs universitet. Occasional Papers 2001:5.

RYLANDER, D (2002) ICT-användning i Ronneby. Framväxten av ett regionalt ICT-kluster och ett informationssamhälle för alla. Kulturgeografiska institutionen. Göteborgs universitet. Occasional Papers  2002:1.

THULIN, E (2002) Ungdomars användning av dator, internet och mobiltelefon. Konsekvenser för vardagslivetes geografiska dimensioner. Kulturgeografiska institutionen. Göteborgs universitet. Choros  2002:2.

MAGNUSSON, K (2002) ICT-användning i småföretag i Ljungby, Skövde, Ludvika, Leksand och Skellefteå. En jämförelse mellan åren 1994 och 1999. Kulturgeografiska institutionen. Göteborgs universitet. Choros  2002:3.

LORENTZON, S (2002) IT:s roll som lokaliseringsfaktor i perifera regioner - Förändringar under 1990-talet belysta med exempel från de "IT-aktiva" kommunerna rvidsjaur, Åre, Sotenäs och Ronneby. Kulturgeografiska institutionen. Göteborgs universitet. Choros  2002:4.

LORENTZON, S (2003) Changes in the Flows and Means of Information Exchange: Business Uses of ICT in Sweden in the 1990s. Journal of Urban Technology, Volume 10, number 1, pp. 89-110.

LORENTZON, S (2003) The Role of ICT as a Locational Factor in Peripheral Regions - examples of changes during the 1990s from "IT-active" local authority areas in Sweden. Netcom. Volume 17, no 3-4, pp 159-186.

LORENTZON, S (2004)  Review article; Kellerman, A (2002) The Internet on Earth. A Geography of Information. Geografiska Annaler. Volume 86, Series B,  no 4.

LORENTZON, S (2004) Call Centres - a Swedish Geographical Perspective - exemplified by conditions in West of Sweden. Netcom. Volume 18, no 3-4.

LORENTZON, S and M PARADISO (ed.) (2004) ICT and Places: Policy Approaches and Digital Divide. Netcom. Volume 18, no 3-4 .

RYLANDER, D (2004)  Nätverkan och regional utveckling. Om gränsöverskridande samarbete i södra Östersjöregionen och nätverkstjänsternas roll i samhällsutvecklingen. Department of geography, University of Göteborg. Series B, no 106.

LORENTZON, S (2006) The Creation of Gothia Science Park: An Example of the Application of the Triple Helix Model in a Swedish Context. Netcom. Volume 20, no 1-2.

LORENTZON, S (2007) ICT-policy in a geographical context. A Swedish approach. Netcom. Volume 21, no 1-2.

LORENTZON, S (2009) Bredband i Västra Götaland - förutsättningar och verklig användning i områden med sämst bredbandstäckning i Västra Götaland. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Occasional Papers 2009:4

 

LORENTZON, S (2010) The extension of sophisticated broadband and regional competitiveness. The case of Västra Götaland in Sweden. Netcom. Volume 24, nr 1-2, pp 27-46.

Sidansvarig: Martin Henning|Sidan uppdaterades: 2011-11-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?